Příspěvek

Volební prezentace v Hobuletu

Zdá se, že prezentace volebních stran v Hobuletu je šitá na míru politickým stranám. Poslal jsem proto otevřený email panu starostovi, zastupitelům a členům redakční rady.

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, členové redakční rady Hobuletu,

obracím se na Vás ve věci prezentace volebních stran v Hobuletu. Na posledním jednání zastupitelstva jsem nabyl dojmu, že bude umožněna textová prezentace každé volební strany a to ve stejném rozsahu. Předpokládal jsem, že každé volební straně bude umožněno využít poskytnuté místo dle svého uvážení.

Oslovil jsem vydavatele Hobuletu s žádostí o bližší informace. Ten mě však odkázal na ÚMČ, kde jsem při osobní návštěvě dostal papírek oznamující, že do 15.9 (tedy do pěti dnů!) máme na nosiči dat dodat následující informace o volební straně: logo, název, adresa, kontakty (telefon, email, odkaz na webové stránky). Jiný obsah nebude akceptován.

Výše uvedené informace jsou šité na míru politickým stranám. Voleb do zastupitelstev obcí se však kromě politických stran mohou ze zákona účastnit i koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů. U sdružení vzniklých ad hoc nelze předpokládat, že mají nějakou svou adresu a většinou nemají ani logo. Stejně tak je to i u volební strany “Společně pro Prahu 7, s podporou Starostů - www.tvpraha7.cz”, za kterou kandiduji.

Domnívám se, že určením rozsahu publikovaných informací, který je šitý na míru politickým stranám, jsou ostatní volební strany znevýhodněny a velice Vás prosím o rychlé přehodnocení tohoto Vašeho stanoviska tak, aby byla všem volebním stranám umožněna rovnocenná prezentace v časopise naší městské části. Nejlépe tedy jen přidělit místo a stanovit technický způsob předání dat, podobně jako je tomu např. u televizních a rozhlasových spotů při parlamentních volbách.

Zároveň bych se jako lídr kandidátky Strany svobodných občanů do zastupitelstva hlavního města Prahy ve IV. obvodu rád zeptal, zda bude v Hobuletu poskytnuto místo pro i prezentaci volebních stran kandidujících do Magistrátu. Nikde se mi zatím nepodařilo získat žádné informace o tom, v jakém rozsahu bude se Hobulet těmto pro občany Prahy 7 neméně důležitým volbám věnovat.

S pozdravem

Ing. Jiří Kubíček

adresáti: Marek Ječmének (ODS), MUDr. Tomáš Kaštovský (OSD), Miroslav Fabián (ČSSD), Jan Ernst (KSČM), David Večeřa (SNK-ED), Mgr. Mirovský Ondřej M. EM

11.9.2010

Tento příspěvek je licencován pod CC BY 4.0 autorem.