Příspěvek

Letenská pláň zničena, zachrání ji UFO?

Minulý týden uspořádala Praha 7 setkání s občany na téma budoucí podoby Letenské pláně. Většina připravených židlí však zůstala prázdná. Do KC Vltavská přišlo jen asi 30 občanů, zástupci magistrátu se omluvili. Přesto se mezi občany našlo dost odborníků, kteří očekávali seriózní diskusi o celkovém konceptu podoby Letenské pláně. Místo toho radnice jen představila dva dílčí projekty.

První akcí je vybudování dvou rybníčků v prostoru Letenských sadů. Podle projektu bude voda do prvního rybníčku přiváděna z Rudolfovy štoly a odtud povede potůček do níže položeného většího rybníčku. Z něj by pak byla voda přečerpávána zpět do prvního rybníčku, který by fungoval i jako rákosová biočistička. U jednoho z rybníčků autoři předpokládají, že by mohl sloužit i ke koupání. Těší už se bezdomovci, kteří ke koupání dostud mohli využívat jen bazének u EXPO 58? U každého rybníčku by měl být vybudován zahradní pavilonek. Kromě technologického zázemí pro čerpání vody by měl každý pavilonek sloužit jako veřejná toaleta a stánek s občerstvením. Kromě těchto rybníčků a pavilonků projekt nic jiného neřeší, všechny chodníky navrhuje nechat v původních místech (včetně těch co vedou nelogicky) a jen je chce opravit.

Při představování druhého projektu začalo být jasné, proč se zástupci magistrátu báli přijít a proč Praha 7 občany ani moc nezvala.

Hned v úvodu se totiž muselo nejprve přiznat, že podzemní garáže na Letné nejsou tak docela podzemní. Částečně budou vyčnívat až metr a půl nad zem. To většinu občanů velmi překvapilo. Jsou to ty stejné garáže, jimž je neustále odebíráno a obnovováno stavební povolení, občas se zahájí i řízení o odstranění stavby, ale staví se dál. Garáže se údajně staví proto, že by tunel Blanka na Letné neunesl navrácení původně odtěžené zeminu a třípatrové garáže pro 700 aut mají nadloží tunelu odhlehčit. Místo pouhého odlehčení teď garáže trčí nad povrch a pokud nedojde k jejich odstranění, nenávratně naruší Letenskou pláň a bude nutné je alespoň nějak schovat.

Architektonický ateliér Radana Hubičky, který magistrát vybral před rokem a půl k řešení podoby Letenské pláně a sadů, představil svůj plán vyčnívající garáže zasypat. Nikoliv jen lehce, jak se objevilo nedávno na aktualizovaných vizualizacích Letenské pláně po dokončení stavby. Pan Hubička je chce zasypat šestimetrovým valem. Na ten umísťuje ještě šestimetrový baldachýn “organického tvaru”, který mi velmi připomíná UFO. Na setkání s občany se nenašel nikdo, kdo by jeho návrhům vyjádřil podporu. Většina kritiky se snášela na nekoncepčnost jen dílčího řešení.

Malá účast občanů je přímo úměrná malé informovanosti o celé akci. Občané se o ni mohli dozvědět jen z drobné textové zmínky v časopise Hobulet nebo 4 dny před konáním setkání z oficiálních webových stránek Prahy 7.

Obrázek o tom, jak to na akci vypadalo, si můžete udělat ze záznamu, který jsem pořídil a rozdělil do tří částí:

Článek vyšel na blogu iDNES

2.10.2010

Tento příspěvek je licencován pod CC BY 4.0 autorem.