Příspěvek

Co se sportovní halou?

AC Sparta Praha si postavila novou Arénu - Podvinný mlýn. Stávající hala Nad Královskou oborou 51 na Letné se pro ně stala nadbytečná a hledají, jak se jí zbavit. Trn z paty má tahat Praha 7 spolu s Magistrátem. (Aktualizováno)

Na posledním jednání zastupitelstva Prahy 7 pan starosta informoval o tom, že AC Sparta Praha chce prodat budovu sportovní haly na Letné a představil plán, jak tuto halu získat pro Prahu 7. Na základě pověření rady poslal pan starosta dopis náměstkovi primátora Pavlu Klegovi, ve kterém ho žádá, aby budovou koupil magistrát a Praze 7 ji svěřil do užívání. Doslova píše: “Městská část Praha 7 je připravena se starat o tyto nemovitosti s péčí řádného hospodáře včetně jeho zvelebování ke spokojenosti všech Pražanů a to bez nároků na dotace”.

Co je na celé věci divného?

1) Velmi rychlý postup v celé věci. Na prodeje nabídce od AC Sparta je rukou připsané datum 31.8.2010. Dopis pana starosty je datován 2.9.2010, rozhodnutí rady je ze 6.9.2010 a stejný den stihlo věc projednat i zastupitelstvo.

2) Na jednání zastupitelstva pan starosta hřímal, že pokud on nezachrání tuto halu, pak ji koupí nějaký developer, který ji zbourá a postaví tam luxusní byty. Jak luxusní mohou být byty přímo u výfuku z tunelu Blanka? Navíc celý pozemek je v územním plánu označen jako SP tedy “sloužící sportu”. Bez změny územního plánu tedy byty stavit nelze.

3) Na dotaz zastupitelů na ekonomickou stránku celé věci se podobně jako při nákupu horské chaty ukázalo, že Praha 7 žádné ekonomické odhady nemá. To mě zarazilo a ve svém dotazu na pana starostu jsem uvedl, že pokud nezná náklady na provoz (topení, údržbu) a investice (slibované zvelebování) je slib nehonorované péče řádného hospodáře přinejmenším nezodpovědný. Na to pan starosta kontroval, že o tom už bude rozhodovovat nové zastupitelstvo, po volbách. On přeci jen slibuje.

4) Budovu má magistrát od AC Sparta koupit spolu se souvisejícími pozemky. Nabídka na sníženou cenu 116 milionů však uvádí, že kvůli snížené ceně není předmětem prodeje pozemek 648/2. Podívejme se tedy, na jakých pozemcích budova stojí a komu patří:

  • 652/2 - 3278m2 TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL BUBENEČ-COS
  • 648/2 - 22m2 Bytový podnik v Praze 7, státní podnik v likvidaci
  • 646/2 - 50m2 Hlavní město Praha - svěřeno Městská část Praha 7
  • 641/2 - 119m2 Mgr. Kateřina Ebelová Ph.D.
  • 639/2 - 10m2 Mgr. Kateřina Ebelová Ph.D.

Pozemek 648/2, na který dostává Magistát slevu je tedy ve vlastnictví Bytového podniku v Praze 7, tedy toho podniku, do kterého Praha 7 stále dokola jmenuje nové likvidátory.

AC Sparta nevlastní ani jeden pozemek pod budovou.

5) Od 1.10.2010 bude společnost Victor, významný provozoval badmintonových a squashových hal, v prostorách této haly otevírat nové badmintonové centrum s osmi novými kurty. (Děkuji za upozornění čtenáři Mírovi B.)

Proč jsou projekty Prahy 7 obestřeny vždy tolika podivnými okolnostmi, jsou předkládány hekticky a bez studií a nejsou doprovázeny vůbec žádnou veřejnou diskusí? Proč přesto zastupitelé vše schvalují?

Odkazy:

Tento příspěvek je licencován pod CC BY 4.0 autorem.