Příspěvek

Svobodní chtěli do superdebaty ČT

Česká televize pořádala velkou předvolební debatu. Strany, kterým umožnila v detabě vystoupit si ale vybrala sama.

Naši voliči a příznivci nás dnes celý den vyzývali, ať se ozveme, ať jen slepě nesledujeme počínání České televize. Mají pravdu. Počet politických stran, které jdou do voleb je regulován. Reguluje ho volební zákon, který kromě spolnění formálních povinností nutí politické strany za podání kandidátních listin platit statisícové poplatky. Není tedy důvod, aby Česká televize prováděla další regulaci a selekci subjektů na ty, kterým prostor dá a na ty, které bude ignorovat.

Česká televize Svobodné dlouhodobě cenzuruje. Při zahájení kampaně natočila a na svém webu zveřejnila Česká televize video z tiskové konference, na kterém ale vystřihla a zcenzurovala prezentaci páté programové priority. Tou je totiž stopka uzákoněným loupežím. Svobodným se nelíbí, když zákon nařizuje, aby občané platili povinně poplatky nestátním subjektům. Kromě biopaliv jsou to hlavně koncesionářské poplatky České televizi a Českému rozhlasu, které Svobodní kritizují. Toto prohlášení ale Česká televize zcenzurovala a neuveřejnila. Dnes se ukázalo, jak jsou poplatky nesmyslné - platíme všichni, ale před volbami dostanou prostor jen někteří.

Navíc se Česká televize rozhodla dát prostor nejen těm stranám, které jsou již ve Sněmovně zastoupeny, ale vybrala i ty strany, které v minulých volbách propadly nebo takové strany, které jsou zcela nové, nemají členskou základnu a často ani program. Postupovala sice v souladu s Kodexem ČT, který schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, to ale nemění nic na tom, že to vůči Svobodným a dalším politickým subjektům není vůbec férové.

Za Stranou svobodných občanů stojí propracovaný program a více než 2500 členů a příznivců, kteří ze svých příspěvků a darů financovali celou předvolební kampaň Svobodných a kteří věnovali spoustu svých sil do kontaktní kampaně v ulicích měst České republiky, kde získávají od voličů velmi pozitivní ohlasy.

Nemohli jsme tyto lidi a jejich upřímnou snahu zradit a dnes v 16:30 jsme se proto rozhodli uspořádat protestní shromáždění. Ohlásili jsme ho ve zkrácené lhůtě úřadu, natiskli cedule, vyrobili transparenty a spolu s předvolebními reklamními tabulemi a ozvučovací technikou jsme se vydali před městem vlastněné a předlužené Kongresové centrum.

Před Kongresovým centrem se v 18:30 spojilo shromáždění Svobodných se shromážděním Pirátů a po úvodních proslovech jsme začali skandovat společná hesla, hlavně: “Pusťte nás dovnitř” a “Pusťte nás na debatu.”

Někteří zástupci politických stran se pokusili jít dovnitř běžně vchodem, ale byli ihned vytlačeni ochrannou službou, která po příchodu pozvaných politiků dveře uzavřela a uzamkla.

Dav se proto rozhodl najít jiné dveře a po chvíli zkoušení se podařilo najít otevřený vchod do Kongresového centra. Po delším bloudění po patrech a uzavřených nebo blokovaných vchodech se podařilo účastníkům shromáždění najít místo konání debaty, ale dveře již hlídala zásahová jednotka Policie.

V žádném případě jsme nechtěli vstupovat do nějakých násilných konfliktů, ostatně směrem k našemu shromáždění nepadla ani jedna výzva ze strany Policie a po krátkých proslovech před chráněným schodištěm jsme se opět poklidně odebrali ven, kde zástupci Pirátů i Svobodných shromáždění po proslovech ukončili.

Předseda pirátů Ivan Bartoš uzavřel shromáždění s přáním, abychom příště dostali v ČT prostor. Já, předseda pražských Svobodných, jsem doplnil přání, abychom se dostali hlavně do Sněmovny.

Jiří Kubíček

předseda pražského sdružení

Strana svobodných občanů

Fotografie z akce na Facebooku.

Tento příspěvek je licencován pod CC BY 4.0 autorem.