Příspěvek

Je skutečně legalizace marihuany tou správnou cestou? Jak s tím souvisí zátahy na growshopy?

Vždy jsem byl proti legalizaci konopí. Setkal jsem se s celou řadou lidí, kteří mě přesvědčovali o výhodách konopí, ať již pro průmyslové využití (textilní a stavební průmysl), lékařské využití (masti, výtažky), tak i pro rekreační užití.

Namítal jsem, že legalizací se dosáhne pouze toho, že vznikne státem ochraňovaný monopol, který bude s bylinou, která má řadu kultivarů čile a velmi regulovaně obchodovat. Stejně jako to dopadlo u tabáku a alkoholu. Od dob rakousko-uherských zákazů si nikdo doma tabák nepěstuje. Místo toho si pěstujeme monopolní výrobce tabákovách produktů. Těm stát dodává nálepky, které musí na každou krabičku cigaret nalepit. Prostřednictvím celní správy se honí po asijských balírnách cigaret, Evropská unie pak odhaluje složité podzemní tunely na dopravu cigaret do Evropy.

Podobně je to u alkoholu. Již není možné si na zahradě postavit palírnu a přepálit si přebytečné ovoce z vlastní úrody. Musí se do zapečetěné a povolené palírny, která je pod dohledem celní správy. Výsledkem daňového šílenství není snižování spotřeby alkoholu, ale naopak zaplnění trhu falešnými náhražkami, ze kterých vznikla metanolová aféra s desítkami mrtvých.

Nic takového se ale u konopí zatím nedělo. Stát sám definoval určité množství, které se běžně toleruje a tak na zahradách a loukách můžeme spatřit roslinky konopí. Jen občas stát nalezl nějakého zazděného asiata v pěstírně, kterého se podařilo odhalit při vyšetřování černého odběru elektřiny, ale jinak jsem v médiích o žádných problémech s konopím nic nezaznamenal. Až na zprávy, že jeho rekreační užívání klesá, narozdíl od alkoholu.

Bál jsem se tedy, že se zavedením “lékařské” marihuany přijde větší represe i na běžné uživatele. Doteď bylo vždy sporné, zda ji mají pro své zdraví, či zda ji “zneužívají” a spekulovalo se, zda ta či ona babička, u které našla policie rostliny na zahradě je pěstuje skutečně na výrobu masti na své koleno nebo pro svého vnuka a jeho kamarády. Bude to ale jiné. Policie se jen optá Vašeho lékaře, zda Vám ji předepsal a zda jste ji koupili v lékárně a všechny ostatní případy bude potírat. Jak jednoduché - pro ně.

Nečekal jsem ale, že policie přijde s takovou razancí. V poslední době si již na vrcholných politicích otestovala, kam až může dojít, když je demonstativně dávala do vězení a dav přihlížel buď s nezájmem nebo se souhlasým pokyvováním přistoupil na mediální odsudek. Nyní to zkusila na živnostnících a malých firmách.

Policie na základě jednoho rozsudku připravila celorepublikovou akci, která svým rozsahem - přípravou, koordinací, zapojením policistů, počtem zadržených “stop”, osob, postižených firem - připomíná zátah na nějakou organizovanou chobotnici, krakatici nebo jak těm nebezpečným se státní správou prorostlým skupinám policie ve své hantýrce říká.

Údajně se v nějakém rozsudku připraveném vloni bývalými členy KSČ a StB říká, že kdo prodává ucelený řetězec potřeb sloužící k vypěstování a využití marihuany pro rekreační účely, dopouští se trestného činu šíření toxikomanie. Tedy přeneseně můžete prodávat jednotlivé díly na auto, ale nesmíte je prodávat spolu s návodem na jeho sestavení, ten musí prodávat někdo jiný.

Tohoto rozsudku naše “pomáhat a chránit” policie nevyužila k tomu, aby preventivně zapůsobila na obchodníky a informovala je, že jejich firma může napomáhat nebo dokonce páchat trestný čin. Naopak, zneužila to celé proti celému odvětví obchodu, když v jeden čas provedla koordinovaný zátah na všechny obchody. Dokonce i na ty obchodníky, které žádné ucelené řetezce výrobků neprodávali.

Nebyl to ale nějaký běžný zátah, při jakém se jen zajistí stopy. Došlo k vyklizení celých prodejen, včetně např. hlíny, květináčů, obalového materiálu, ale hlavně k zabavení počítačů, hotovosti a k domovním prohlídkám.

Běžní obchodníci tak byli paralyzováni. Musí platit povinné státní odvody, daně, nájmy. Nemají co prodávat, za co nakupovat. Nejde ale zdaleka jen o ně. Protože hydroponické pěstování rostlin je relativně mladé průmyslové odvětví (v USA nyní zkuší tímto způsobem pěstovat čerstvou organickou zeleninu pro supermarkety), je řada dílů vyráběna maloseriově, řemeslně.

Různí výrobci elektronických zařízení, klempířských prvků, vzduchotechnických dílů, hnojiv atd., ti všichni zůstali bez možnosti prodeje svých výrobků. Měli sice podle zásad opatrného podnikání diversifikovány odběratele, ale že stát ze dne na den zapečetí celé odvětví, to asi nečekal nikdo.

Že se to celé začlo dít v souvislosti s tím, že stát začal udělovat licence na dovoz “lékařské” marihuany, je čistá spekulace, ale vždy je nutné ptát se, komu to prospěje, cui bono?

Prospěch z toho bude mít jistě policie, kterou zajímají počítače naplněné účetními údaji o dodavatelích a hlavne odběratelích growshopů, o objednávkách z eshopů, protože tak získají hezký soupis lidí, u kterých budou moci v budoucnu kontrolovat, zda skutečně mají z lékarny tu “lékařskou” marihuanu a ne nějakou svojí, domácí.

Prospěch z toho budou mít dovozci, distributoři a lékárny, u kterých se zvýší poptávka po “legálním” konopí.

Prospěch z toho bude mít i drogová mafie, které se zvětší trh o odběratele z řad samopěstitelů a při zvýšené represi bude moct zvýšit i cenu.

Jak z toho ven? Zrušením legálního rámce, který vůbec upravuje, kdo a za jakým účelem může konopí prodávat, dovážet a pěstovat. Zrušením omezení a regulace. Tedy dekriminalizací. Jedině tím se zbavíme pouta, které táhneme na alkoholu a tabáku, které nás nutí kontrolovat celý řetězec od výroby po konzumaci a zároveň dohlížet, aby na celém území nikdo jiný tyto produkty nevyráběl a aby je k nám nedovážel.

Ano, různé opíjení se, kouření, omamování se a psychotropnění se má asi svá úskalí, hlavně zdravotní a produktivní, ale od toho tu jsou různá občanská a náboženská sdružení, socialistické, nacionalistické a fašistické a další proudy, které toto jedincům nejen rozmlouvají, ale i zakazují. Stát by neměl a prakticky ani nemůže vychovávat každého z nás, zakazovat nám pití CocaColy, jezení čokolád a McDonaldu, čuchání toluenu.

Zdravotní následky svého počínání si nese především každý sám. Jestli mu pomůže je odstranit nějaká léčba a ta léčba je navíc drahá, pak by to mělo být věcí zdravotní pojišťovny, jak se k těmto látkám postaví ve svém pojistném plánu. Stát totiž stejně neeviduje, kolik spotřební daně jste si připlatili při pití rumu a kouření Startek, nebere to jako zdravotní daň, jen jako další vynucený příjem do svého nenasytného rozpočtu.

Dekriminalizace.

pondělí 25. listopad 2013

Tento příspěvek je licencován pod CC BY 4.0 autorem.