Příspěvek

Veřejné jednání výborů zastupitelstva MČ Praha 7

Žádost o projednání

Vážení zastupitelé,

jako občan Prahy 7 jsem se chtěl zúčastnit prvního jednání nově zřízeného “Výboru pro výběr sídla Úřadu MČ Praha 7 Zastupitelstva MČ Praha 7”.

Spolu se mnou se jednání chtělo zúčastnit dalších pět osob. Bohužel jednací místnost nebyla vybavena místy k sezení pro veřejnost, zjevně se s naší účastí nepočítalo. Někteří členové výboru vyslovili hned na začátku nesouhlas s naší účastí na jednání, alespoň do schválení jednacího řádu. Čekali jsme tedy na chodbě, ale ani po hodině jednání neměl výbor schválený svůj jednací řád. Další zájemce z řad veřejnosti ing. Tinka popsal průběh ze svého pohledu podrobněji na adrese http://www.klubpraha7.cz/?p=2905. S průběhem jednání nebyl spokojen ani pan starosta, který jednání z tohoto důvodu i opustil.

Výbor jste zřídili dne 18.2. usnesením zastupitelstva č. 0002/13 v souvislosti s výsledky hlasování v místním referendu. Rada a zastupitelstvo Městské části Praha 7 opakovaně vyjadřovali různými podáními k soudům nesouhlas s konáním referenda. Referenda, které mělo testovat souhlas občanů Prahy 7 s prací našich zastupitelů. Občané tvrdě vyjádřili nesouhlas s Vaší prací a tím de facto zanikla legimita Vašeho mandátu. Naše zákony však zatím takovou možnost lidového veta nepřipouští a je proto jen na vnitřní morálce každého z Vás, jestli si sám před sebou obhájíte legitimitu mandátu s ohledem na své postoje k referendu a k vyhledávání sídla.

Občané referendem dali jasně najevo, že je otázka budovy radnice zajímá a že nejsou spokojeni s dosavadním průběhem. Příčinu vidím i ve špatné informovanosti občanů. Považuji proto za nepřípustné, aby na jednání volených orgánů nebyla veřejnost vpouštěna, zvláště v otázce, ve které nemáte legitimitu. Nedostatkem informací se zvyšuje komunikační šum a zvyšuje se nedůvěra občanů ve Váš orgán.

Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze neobsahuje žádné ustanovení, kterým by byla účast občanů na jednání výborů vyloučena. Proto také ostatní městské části vstřícně ke svým občanům mají v jednacích řádech výborů přímo uvedeno, že jednání výborů jsou veřejná, kromě specifikovaných případů, týkajících se např. informací chráněných zákonem na ochranu osobních údajů. Obdobně věc řeší i jednací řád výborů magistrátu.

Požaduji proto, abyste výše uvedenou věc projednali a usnesli se, že jednání výborů MČ Praha 7 budou veřejná.

S pozdravem

Ing. Jiří Kubíček

Praha 11. března 2013

scan dopisu

Tento příspěvek je licencován pod CC BY 4.0 autorem.