Příspěvek

Radnice? Tržnice!

Na pondělním jednání zastupitelstva městské části Praha 7, které bylo svoláno na obvyklou 15. hodinu se opět probírala výstavba nové radnice Prahy 7. Na jednání se dostavil i primátor Svoboda, který byl později nahrazen svým prvním náměstkem. Magistrátní úředníci přislíbili pomoc Praze 7 s hledáním vhodného pozemku i v majetku hlavního města a dodržování lhůt při případné změně územního plánu. Padl i dotaz na možnost využití např. holešovické tržnice.

V naději na ušetření desítek a pravděpodobně i stovek milionů korun pak pan starosta kolem půlnoci požádal o zařazení nového návrhu usnesení do bodu různé. V tomto návrhu usnesení žádá městská část Praha 7 magistrát o svěření Pražské tržnice do jejího užívání.

Protože mi toto mimořádné zařazení bodu přišlo neuvážené a zbrklé, vyzval jsem zastupitele, aby s touto žádostí počkali a nejprve si nechali udělat ekonomickou studii, aby věděli, co správa takového areálu znamená.

Úplně stejně jsem zastupitelstvo varoval, když žádali magistrát o nákup a svěření sportovní haly Sparty na Letné za 126 milionů korun. Zde Prahu 7 “překvapil” nápadně rychlý postup magistrátu a halu dostala do správy aniž by věděla, co s ní. Ani po roce se nedostali dále než k probírání bodu: “Informace o průběhu přípravy koncepce budoucího provozu a správy sportovní haly na Letné”

Obávám se, že postup v případě holešovické tržnice může být ještě horší. “Stávající nájemce je ve výpovědi a polovina hal není pronajatá, protože je zdevastovaná,” uvedl radní MUDr. Kaštovský. Zastupitelé si bohužel mé varování nevzali k srdci a všichni přítomní byli pro návrh. Dokonce jsem byl upozorněn zastupitelem Ládinem (TOP09) na to, že tuto varintu podporuje i TOP09 a Strana zelených a že ji probírají již rok a půl. Situaci kolem nové radnice detailně sleduji, a přesto jsem o této variantě nikdy neslyšel. Ukazuje to, jak volené orgány informují nebo spíše neinformují o své práci. Areál holešovické tržnice je navíc památkově chráněn, což městskou část ve svém rozletu omezí, a i finančně více zatíží.

Budeme mít radnici vedle asijských obchodníků, mimozemského prodavače elektroniky a sexshopu spojeného s bordelem? To našim úředníkům na vážnosti a důstojnosti určitě nepřidá. Snad bude mít magistrát na celou věc uváženější pohled.

Tento příspěvek je licencován pod CC BY 4.0 autorem.