Příspěvek

Přechody pro chodce v Praze 7

V souvislosti s rekonstrukcí Veletržní ulice začala být dopravní situace v souběžných ulicích neúnosná. Obrátil jsem se proto na Úřad městské části, Dopravní inspektorát a Městskou policii:

“Vážení,

v souvislosti s uzavírkou ulice Veletržní v Praze 7 došlo k znásobení provozu v jindy poklidných ulicích Milady Horákové a Kostelní, které někteří řidiči využívají jako neznačenou objízdnou trasu. Bohužel v těchto ulicích řidiči nyní nerespektují přechody pro chodce a znemožňují bezpečné přecházení chodcům.

Prosím Vás o co nejrychlejší zintenzivnění kontrol dodržování dopravních předpisů nebo přijetí jiných opatření, které pomohou zamezit ohrožování chodců při přecházení těchto ulic po celou dobu uzavírky ulice Veletržní.

Zároveň si dovoluji upozornit, že vodorovné značení přechodů je v místech tramvajových pásů v ulici Milady Horákové mechanicky odstraněno. Přechody jsou vodorovně značeny pouze na místě vozovky. Byť jsou přechody vyznačeny zároveň svislým značením, může to u spousty řidičů, kteří situaci v místě neznají, znamenat přehlédnutí tohoto značení.”

Dostal jsem odpověď od dopravní policie:

Vážený pane Kubíčku, děkujeme Vám za Vaše upozornění na vzniklé problémy v souvislosti s uzavírkou ul. Veletržní. Ze strany Odboru služby dopravní policie bude výkon služby policistů zaměřen na problémové lokality. Vaše upozornění zasílám na MHMP - odbor dopravy, jakožto orgán, který uzavírku povolil a současně Městské policii hl.m.Prahy na vědomí ke službě.

Vedoucí OSDP, plk.Pavel Švrčula v.r.

Tu pak následoval ještě dlouhý dopis

Později jsem dostal ještě kopii dopisu od ÚMČ Praha 7, který zasílali jako odpověď Policii ČR, se kterou vec řešili:

VĚC: Dopravní situace Milady Horákové, Kostelní, Praha 7

Na základě podnětu pana Jiřího Kubíčka, místopředsedy krajského sdružení Praha, Strany svobodných občanů k dalšímu dopravnímu opatření, který jste nám zaslali dne 24.7.2009 sdělujeme, že odbor dopravy nikdy nesouhlasil s odstraněním přechodů pro chodce a odstraněny byly pouze částečně v místech tramvajového pásu. Dne 7.7.2009 jsme obdrželi stanovisko Ministerstva dopravy k obnově přechodů a k vyznačení nápisu „POZOR TRAM „. Na základě tohoto stanoviska jsme obratem stanovením č.j. : MČ P7/ODO/034418/2009/Pos. dali pokyn k obnovení vodorovného značení přechodů přes tramvajový pás V7 a nápisu „ POZOR TRAM „. V této době je vodorovné dopravní značení již obnoveno.

Vydáním dalších stanovení č.j.: MČ P7/ODO/037507/2009/Pos. a č.j.. MČ P7/037511/2009/Pos. ze dne 3.8.2009 žádáme o doplnění vodorovného dopravního značení V12c - žlutá čára 5 metrů před přechody v ulici Milady Horákové v místě křižovatek Haškova a Kamenická dle Vašeho podnětu. K vyznačení žluté čáry 5 metrů před všemi přechody v bočních ulicích jsme nepřistoupili z důvodu úbytku parkovacích míst pro rezidenty. V oblasti dozoru na přechody pro chodce Vás tímto žádáme o spolupráci a o navýšení kontrol dodržování dopravních předpisů zejména v ulici Kostelní a Milady Horákové v době uzavírky ulice Veletržní.

– Miloslava Vitásková, vedoucí odboru dopravy

celý dopis

A světe div se, do týdne jsme měli přechody pro chodce v ulici Milady Horákové (a nejen tam) opět vyznačené. Díky moc!

  1. srpna 2009
Tento příspěvek je licencován pod CC BY 4.0 autorem.