Příspěvek

Jak nezadávat veřejnou zakázku

Před časem jsem náhodou na úřadní desce Úřadu městské části Praha 7 našel oznámení o “Vyhlášení veřejné zakázky - Systém pro správu a vymáhání pohledávek MČ Praha 7”. Protože mé vzdělání se týká právě informačních systémů a finančnictví, rád jsem se podíval, co že to Praha 7 chce koupit za systém.

Ze zadání jsem ale moc moudrý nebyl, protože 13stránkový dokument popisuje požadovaný systém jen na 14 řádcích a kromě zjednodušeného textu: “pronájem a správa informačního systému pro vymáhání pohledávek, vytvoření a správy jednotné databáze dlužníků.” dokument neobsahuje vůbec žádný popis požadovaných vlastností a funkcí.

Zbytek dlouhého dokumentu se věnuje jen administrativě - tedy místo toho, aby zadavatel popsal co nejlépe systém, na který vypisuje soutěž, popisuje jen, jaké kvalifikační předpoklady musí uchazeč splňovat a jak se má do soutěže příhlásit. U software přitom není vůbec důležité, kdo ho dělá, ale jestli dobře funguje.

Když jsem ale četl dokument dále, zjistil jsem, že kvalifikační předpoklady, jaké si radnice Prahy 7 stanovila, automaticky vyřazují celou řadu účastníků. Abyste se mohli soutěže účastnit, musíte být pojištěni proti odpovědnosti za škodu do výše 5 milionů korun. Chápu, že ÚMČ chce, aby soutěžitel ručil za jím způsobené škody (tuto odpovědnost mají všechny subjekty ze zákona), nechápu ale, proč musí ručit zrovna prostřednictvím pojistky a proč pojistná smlouva musí byt uzavřena již před přihlášením se do výběrového řízení.

Další bod je ale přímo likvidační. Vyžaduje, aby dodavatel v posledních třech letech realizoval alespoň tři zakázky obdobného charakteru v hodnotě nejméně 5 milionů korun každá. Proč by měl dodavatel jednoduchého informačního systému, jehož cenu od boku odhaduji na půl milionu, měl mít v nedávné historii dodávku tří zakázek v souhrnné výši převyšující 15 milionů korun? To je značný nepoměr.

Ještě stále nám nějaký jiný než předem určený soutěžitel prošel sítem? Zkusme ho zlikvidovat termíny. 4.5.2010 rozhodla Rada MČ Praha 7 o vyhlášení výběrového řízení. 5.5.2010 již viselo na úřední desce a 20.5.2010 byl termín, do kdy se musela podat nabídka. Pokud měl uchazeč ke stručnému zadání nějaké dotazy (a zákonitě musel mít, protože součástí nabídky měla být též informace o integraci systému do stávajícího IS, o kterém nebyla nikde ani zmínka), pak je mohl vznést nejpozději do 7 dnů před termínem podání nabídek (nebo-li do 7 dnů od zveřejnění) a radnice mu do tří dnů odpoví. Když tedy nějaký zájemce náhodou objevil stejně jako já toto vyhlášení na úřední desce již po týdnu od zveřejnění, má 4 dny na uzavření pojistné smlouvy a přípravu nabídky podle třináctistránkové specifikace. Plnění zakázky pak hned od 1.7.2010.

I přesto se našel nejaký zájemce, který dotazy vznesl, a úřad na ně 17.5.2010 odpoveděl, ale odpoveď byla ještě kratší než stručné dotazy a žadateli asi situaci stejně více neosvětlila.

Z toho všeho se zdá, že výběrové řízení bylo šité na míru někomu, kdo věděl, jaký systém ÚMČ poptává, kdy vypíše výběrové řízení a kdo měl za sebou nějaké zakázky s vysokým plněním. Jak tedy výběrové řízení dopadlo? 15.6.2010 rada rozhodla o vyloučení uchazečů (asi toho, co si dovolil se ptát, co má požadovaný systém umět) a stejný den rozhodli o podepsání smlouvy o poskytování služeb na veřejnou zakázku “Systém pro správu a vymáhání pohledávek MČ Praha 7” se společností BSP Lawyer Partners a.s.. Tuto firmu neznám, ale na první pokus z google vypadlo pár zajímavých výsledků:

“Česká televize vyměnila firmu, která pro ni má vyhledávat neplatiče. Advokát Dalibor Kalcso a firma BSP Lawyer Partners, kteří loni skandálně od podnikatelů vymáhali neexistující dluhy, však stále nejsou mimo hru.” Zdroj: podnikatel.cz

“Kruh se uzavírá. Ovládá BSPLP lidi z České televize?” Zdroj: podnikatel.cz

“V r. 2010 se antimonopolní úřad začal zajímat o zakázku Všeobecné zdravotní pojišťovny na pomoc při vymáhání dluhů. Tendr za 430 milionů korun má na čtyři roky získat sdružení, ve kterém je advokátní kancelář Němec, Bláha a Navrátilová, v níž má podíl bývalý ministr Pavel Němec, dále exekutor Juraj Podkonický a vymahačská firma BSP Lawyer Partners.” Zdroj: wikipedia

“Spor medzi Slovenským rozhlasom a Lawyer Partners sa komplikuje” Zdroj: radiotv (týká se pravděpodobně stejně pojmenované slovenské firmy, i česká BSP Lawyer Partners má však patrně slovenské kořeny)

“Mladá fronta Dnes (MfD) v březnu napsala, že právní kancelář, v níž má Němec podíl, dostala od státu zakázku na vymáhaní nezaplaceného mýtného od dopravců. List tehdy uvedl, že tendr vzbuzuje řadu otázek. Z registru o veřejných zakázkách prý vyplývá, že soutěže na vymáhání mýta, kterou vypsalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), se účastnil jediný zájemce: sdružení dvou společností - BSP Lawyers Partners a advokátní kancelář Němec, Bláha a Navrátilová. Zakázka je vypsána na šest let a vítěz si díky ní přijde až na 60 milionů korun, uvedla v březnu MfD.” Zdroj: Lidovky

Nejzajímavější informaci však nalezneme přímo na stránkách BSP Lawyers. ÚMČ Praha 7 je tam totiž uveden v referencích:

“Procesní analýza správy pohledávek (2009)

Společnost BSP Lawyer Partners a.s. zpracovala v roce 2009 pro ÚMČ P7 procesní analýzu správy pohledávek, jejímž cílem bylo navrhnout optimální řešení, které by vedlo k zefektivnění celého procesu správy pohledávek.

Analýza sestávala z následujících částí:

Analýza současného stavu správy pohledávek Vyhodnocení současného stavu a stanovení kritických míst Návrh optimálního řešení a stanovení dalšího postupu při jeho implementaci”</i>

Aniž bych společnost BSP Lawyers nějak podezříval, zdá se, že jako analytik měla k dispozici nejlepší informace o tom, jaké řešení ÚMČ Praha 7 potřebuje. Z usnesení rady 1185/09 vyplývá, že za analýzu zaplatil úřad 430 tisíc korun. Je jen otázkou, proč alespoň její část nebyla součástí zadání soutěže o dodávku systému. K čemu taková analýza je, když neslouží jako podklad pro návrh a implementaci řešení?

Soutěž vyhrála firma BSP Lawyers s cenou 3.410.000,- Kč bez DPH! Tedy asi o tři miliony vyšší cena, než byl můj plánovaný odhad. Přesto ale pod hranicí 5 milionů, kterou požadovali v referencích dodavatele. S termínem plnění zakázky 1.7.2010 - 30.6.2013 jsou náklady na provoz systému na vymáhání dluhů přes jeden milion ročně. Zajímalo by mě, v jaké výši městská část dluhy eviduje a kolik jich je, že se vyplatí pořizovat takto drahý systém.

Závěrem jsem se chtěl podívat alespoň na smlouvu, kterou ÚMČ uzavřel a ve které by mohlo být popsáno, co geniálního tento systém umí (např. automatizované najímání Ukrajinců ? :) ), bohužel na novém webu Prahy 7 jsem smlouvu nenašel. Obrátil jsem se proto na tiskového mluvčího a dnes jsem dostal odpověď:

“Tato smlouva na webových stránkách zveřejněna není, jelikož bylo na Vámi dotazovanou zakázku podáno ze strany jednoho účastníka odvolání a smlouva tedy není platná, dokud toto odvolání nebude dořešeno. Pokud se výběr zhotovitele zakázky potvrdí, smlouvu samozřejmě ihned zveřejníme.”

Ještě tedy není vše ztraceno. Přesto mě způsob zadávání veřejných zakázek v Praze 7 velmi zklamal a budu se snažit to osobně napravit - rozhodl jsem se kandidovat v komunálních volbách.

  1. srpna 2010

Odkazy:

Tento příspěvek je licencován pod CC BY 4.0 autorem.